Toimintojen kehittäminen kunnan ja työllisyyspalveluiden välillä

Työttömyyden hoito tulee entistä vahvemmin kuntien vastuulle. Samanaikaisesti
työttömyydestä aiheutuvat sakkomaksut alkavat näkymään kuntien taloudessa entistä
suurempana menoeränä, työttömyyden aiheuttamia muita negatiivisia vaikutuksia yksilön
elämässä ja hyvinvoinnissa puhumattakaan. Kunnan tehtävä on edistää työllistymistä ja
tehdä tiivistä yhteistyötä eri sektorien välillä, jotta työttömyyden hoito on ajantasaista ja
tehokasta.
Perussuomalaisten valtuustoryhmään on oltu yhteydessä työttömien osalta mm.työtoiminnan
osalta, jota halutaan lisätä ja tuoda lähemmäksi ns.oikeaa työelämää. Tällä tarkoitetaan
esimerkiksi työmarkkinatukeen oikeuttavan työtoiminnan niin kutsutun pajatoiminnan
sisällöllistä kehittämistä ja määrällistä lisäämistä vastaamaan työttömyyden tarpeita. Samalla
ratkaisulla voidaan ratkaista kunnassamme toivottujen palveluiden tarjoamista työtoimintana.
Kohteina voisivat esimerkiksi olla Kirjastokahvilan toiminta työllisyystoimintojen avulla,
ikäihmisten kenkien nastoituspalvelu (josta toimiva malli olemassa Kempeleessä) ja muihin
avustaviin tehtäviin kunnassa (uimahalli, jäähalli, kirjasto, koulut).

Esitämme, että Muhoksen kunta kartoittaa mahdollisuuden Kirjastokahvilan toiminnan
ylläpitämiseksi työttömien pajatoiminnan ja muun työllisyyden hoitoon osoitettujen toimien
kautta, mikäli kahvilayrittäjää ei saada syksyyn 2024 mennessä. Myös yhteistyö
työttömyyden hoidon ja kahvilayrittäjyyden välille huomioidaan toiminnan käynnistämiseksi.
Valtuutetut haluavat myös saada tilannekuvat tämän hetkisistä toiminnoista ja esitämme,
että työttömyyden hoidon osalta valtuustolle esitetään vuosittainen selvitys tilanteesta
laaja-alaisesti.

Muhoksella 25.3.2024
Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa